กลุ่มประหยัดพลังงาน

Chang Global Warming Crisis to Hot Water

Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆถึง 4 เท่า เครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน)  โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อนที่ได้ 100%  โดยพลังงานอีก 75%  ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา  นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้  สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ

Heat Pump  จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย   กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่่นๆทุกชนิด  อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

ยิ่งกว่านั้น  Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆภายในอาคาร อาทิ   ห้องอาหาร,  ห้องโถง, ห้องซักรีด  อื่นๆ  เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

Heat Pump  เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลัังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส   จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น  โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,  โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

HHPM Series

คุณสมบัติที่โดดเด่น
– ผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิตั้งแต่ 40-70 องศาเซลเซียส
– ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจโรงแรม และ โรงพยาบาล
– ตัวเครื่องประกอบไปด้วย Compressor, Evaporator, Condenser, Fan and
electrical control panel, Refrigerant is environmentally friendly R134a

Hybrid System

คุณสมบัติที่โดดเด่น
– ผลิตน้ำร้อนได้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
– เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานจากแสงแดดเข้าช่วย
– มีน้ำร้อนพอสำหรับการใช้ทั้งกลางวัน-กลางคืน
– ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 80%
ผลิต/ควบคุมมาตรฐานโดย บริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Swimming Pool Series

คุณสมบัติที่โดดเด่น
– ผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่ 40-60 องศาเซลเซียส
– ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสระว่ายน้ำ
– ใช้ ไททาเนี่ยมในการแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้การป้องกันสูงสุดของการกัดกร่อนที่
เกิดจากน้ำจากสระว่ายน้ำ
– ตัวเครื่องประกอบไปด้วย Compressor, Evaporator, Condenser, Fan and
Electrical control panel, Refrigerant is environmentally friendly R417a