บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับไว้วางใจในการบริการในส่วนของภาครัฐและเอกชนในด้านการบริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การซักรีด ด้านการประพลังงาน เป็นการยืนยันการบริการที่ดีของทางบริษัท และทางบริษัทขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ในการให้ความไว้วางใจในการบริการของเรา

CUSTOMERS Reference HOSPITAL
reference_al01-1
reference_al02
reference_al03
CUSTOMERS Reference Food
cpf_bangna
unicord
CUSTOMERS Reference Laundry
dypattaya
saintlouis
wattana