บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมีผู้ร่วมก่อนตั้ง เป็นนักวิทยาศาตร์ด้านเคมี ด้านการตลาด นักบัญชีการเงิน พร้อมทีมงานช่าง ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ พร้อมประสบการณ์ ด้านซักรีด ด้านครัว ด้านทำความสะอาดทุกชนิด มากกว่า 16 ปี

เราได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้า ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในการให้ความไว้วางใจ ด้านเคมีภัณฑ์ (ด้านเครื่องจักร), ด้านประหยัดพลังงาน และเครื่องล้างจานอุตสาหกรรม ภายใต้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ คือบริษัทพีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ภายใต้คุณภาพและการรับรองจากมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.), ได้รับเครื่องหมาย (อย.) จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข, ได้รับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO-9001, รับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP), ได้รับเครื่องหมายคุณภาพคู่จริยะรรม Q-Mark

บริษัทฯ ได้เติบโตและดำเนินละบริการธุรกิจโดยมีนโยบาย มุ่งมั่น พัฒนา ซื่อสัตย์ ภายใต้วัฒนธรรม ..A …E…. C….

Accountability  การมีจิตสำนึก การรับผิดชอบทั้งองค์กร ลูกค้า ตนเองและสังคม

Encouragement  การให้กำลังใจ และสนับสนุนต่อทุกหน่วยงาน เพื่อผลสำเร็จ

Competitiveness  การช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

โดยเน้นหลักการ “หัวใจ” หลักการให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีบริการหลักการขาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ภารกิจของเรา

– ทำธุรกิจด้านทำความสะอาดด้านซักรีดแบบน้ำและผง พร้อมเทคโนโลยี
– ทำธุรกิจด้านทำความสะอาดครัวนอก-ในเครื่อง
– ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เป้าหมายหลัก

  • Curabitur pellentesque neque eget diam.

  • Quisque ut nulla at nunc vehicula lacinia.

  • Proin adipiscing porta tellus feugiat nibh.

  • Lorem urabitur pellentesque neque eget diam.

  • Glavida ut nulla at nunc vehicula lacinia.