กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านซักรีด
บริษัท เริ่มต้นการเป็นผู้นำตลาดจากสินค้าด้านซักรีด ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งในด้านพัฒนาสินค้าและการใช้เทคโนโลยี นอกเหลือไปจากการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นจากลูกค้า
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมนำเสนอรางานผลการวิเคราะห์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อการบำรุงรักษา เครื่องซักผ้า ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเติมน้ำยาซักรีดอัตโนมัติ โดยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆของการซักผ้า หรือเทคนิคในการใช้น้ำยาซักรีดเป็นต้น
ที่สำคัญ นอกเหนือจากการให้บริการ, การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนของลูกค้าแล้ว สินค้าซักรีด สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ยังสามารถแก้ไขปัญหาคราบสกปรกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าชนิดคลอรีน หรือออกซิเจน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาล้าผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่าเข้มงว

We hebben dit werk gedaan met behulp van een soort nanovezel waarvan bekend is dat het een grote belofte heeft voor implantatie in het bot. Wij geloven dat dezelfde soort ontwerptechnieken kunnen worden toegepast om de bloedstroom te verbeteren, zodat het meer goed dan kwaad doet. Ik hoop dat dat de richting is die een toekomstige generatie onderzoekers ingaat. Het was ver weg van het laboratorium en nu hebben we de eerste stap in een lange weg naar het vinden van een manier om de vervanging van de priligy-goedkoop.html ledematen te bewerkstelligen. Dit is een vrij groot probleem, dit is een echte crisis - we moeten hierover nadenken, we moeten dit probleem oplossen. De volgende stap in de studie is om te kijken naar andere organen - met name de hersenen - om de bloedstroom in deze gebieden te helpen verhogen. De onderzoekers hopen hun onderzoek voort te zetten met andere soorten vasculaire grafts en hopen dat deze aanpak uiteindelijk nuttig is en wordt gebruikt door de overgrote meerderheid van de mensen die een kunstbeen nodig hebben.

1.) HP Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษสำหรับงานซักรีดโรงพยาบาล )

Detergent – HP
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า ได้รับการพัฒนามาใช้กับผ้าสกปรกทุกขนาด ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี เพราะไม่มีสารฟอกขาวเจือปน

Builder – HP
( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอตเฟต )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝัง แน่นให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วนในการขจัดสิ่ง สกปรกให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เหมาะสำหรับแผนกซักรีดที่ทันสมัย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล

Bleach – HP
( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกขาว เป็นสาร อินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้ความขาวแก่เนื้อผ้า พร้อมกับให้ความปลอดภัยต่อเส้นใยของผ้า แม้ผ่านการฟอกหลายครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น

Bleach-O-HP
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน )
เป็นผงฟอกผ้า่ชนิดพิเศษ ประกอบด้วยสารฟอกชนิดออกซิเจนที่ปลอดภัย ไม่ทำให้เส้นใยทุกชนิดเหลืองหรือเปื่อน แม้ผ่านการฟอกหลายครั้ง ใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและผ้าสี

Sour – HP
( ผงล้างผ้า )
เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดคลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานยิ่่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

Soft – HP
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใส่สบาย ผ้าไม่ลืบติดตัว ช่วยให้รีดเรียบและผ้าจะคงรูปอยู่นาน เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด

2.) 3 in 1 Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีัซักรีดพิเศษสำหรับ โรงพยาบาล, โรงซักอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม )
la1-120x170

Liquid Alkaline LA1
( น้ำยาเสริมด่าง ปราศจากสารฟอสเฟต )
น้ำำยาเสริมด่างประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องป้อนน้ำยาเข้าเครื่องซักผ้า สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและผ้าสีได้ดี

ld1-120x170

Liquid Detergent LD1
( ผลิตภัณฑ์ซักผ้าใช้กับเครื่อง )
เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยขจัดคราบไขมัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและสี

ld2-120x170

Liquid Detergent LD2
( น้ำยาซักผ้าใช้กับเครื่อง )
เป็นน้ำยาซักผ้า ที่ปราศจากสารฟอสเฟต มี ส่่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วย
ขจัดคราบไขมันและมีตัวทำละลายซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับ
เนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี

fl3-120x170

FL3-Chlorine Bleach
( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว )
เป็นน้ำยาที่ใช้ขจัดคราบเลือดในผ้าขาวและฆ่าเชื้อประเภทคลอรีน มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว

lb2-120x170

LB2-Oxygen Bleach
( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสี )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกผ้า ชนิดออกซิเจนมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบ ช่วยให้ผ้าขาวและผ้าสีดูสดใสขึ้น

ls3-120x170

Liquid Sour LS3
( น้ำยาล้างเคมีตกค้างบนผ้าและล้างสนิม )
เป็นน้ำยาล้างเคมีที่ตกค้างบนผ้ารวมทั้งสนิมเหล็กในผ้า และทำการปรับสภาพจากด่างให้เป็นกลางบนเส้นใย เพื่อถนอมเนื้อผ้า ทำให้อายุการใช้งานมากขึ้น ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและสี

lf4

LF4
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใ่ส่สบาย ไม่ลีบติดตัว ช่วยให้รีดเรียบง่ายและคงรูปอยู่นาน เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด

3.) AL Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีซักรีดพิเศษ สำหรับ โรงซัก, โรงงานชำแหละ และแปรรูปอาหาร )

AL – Detergent
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรบขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า ได้ัรับการพัฒนามาใช้กับผ้าสกปรกทุกขนาดใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสีเพราะไม่มีสารฟอกขาวและเจือปน

AL – Builder
( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอสเฟต )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝังแน่นให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เพมาะสำหรับแผนกซักรีดที่ทันสมัย เช่นโรงแรม โรงซัก โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

AL – Chlorine – Bleach
( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )
เป็นผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการฟอกผ้าขาว เป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้ความขาวแก่เนื้อผ้าพร้อมกับความปลอดภัยต่อเส้นใยของผา แม้ผ่านการฟอกมาหลายครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น

AL – Oxygent Bleach
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน )
เป็นผลิตภัณฑ์ผงฟอกขาวชนิดพิเศษประกอบด้วยสารฟอกชนิดออกซิเจนปลอดภัย ไม่ทำให้เส้นใยทุกชนิดเหลืองหรือเปื่อย แม้ผ่านการฟอกมาแล้วหลายครั้ง ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Sour
( ผงล้างผ้า )
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดคลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลางช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

AL – D – Rust
( ผงล้างผ้าและกำจัดสนิม )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดสารเคมีตกค้างบนผ้า รวมทั้งขจัดคราบสกปรก และสนิมเหล็กออกจากเนื้อผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ปลอดภัยต่อผ้าทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Degreaser
( น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า )
เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบไขมันและน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงแรม และชุดพนักงานในโรงแรม ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Detergent – B
( น้ำยาซักผ้าไร้ด่าง )
เป็นน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความสดใส ช่วยถนอมสีและเส้นใยที่ละเอียดอ่อนไม่ทำให้ผ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว ช่วยถนอมมือขณะซัก เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องการการถนอม เช่น ผ้าไหม เสื้อผ้าเด็กอ่อน เป็นต้น

AL – Soft
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรรับปรับผ้านุ่ม สูตรพิเศษช่วยถนอมและปรับเส้นใยผ้า ให้นุ่มฟูกว่่าเดิมสวมใส่สบาย เนื้อผ้าไม่ลีบติดตัว ช่วยให้ผ้ารีดง่ายคงรูปนาน สีไม่ซีด เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด

4.) Spotting Agents ( ผลิตภัณฑ์เคมีซักรีดกลุ่มขจัดรอยเปื้อน)
blood-off-2

BLOOD OFF
( ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเลือด )
มีส่วนผสมของเอ็นไซม์ที่ย่อยสลายเลือด สามารถขจัดคราบเลือดใหม่และคราบเลือดที่ผ่านการซักอบรีดแล้ว ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

rust-off-2

RUST OFF
( ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิม )
เหมาะสำหรับขจัดคราบสนิมบนเนื้อผ้า ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี ยกเว้นผ้าขนสัตว์

tar-off-2

TAR OFF
( ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหมึก และไขมัน )
ใช้สำหรับขจัดคราบไขมัน เครื่องสำอางและหมึกแห้งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี ปลอดภัยต่อเส้นใยทุกชนิด

tan-off-3kg

TAN OFF
( ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบยางผลไม้ และเชื้อรา )
ใช้สำหรับขจัดคราบยางผลไม้ คราบเชื้อรา ผลิตจากสารเคมีที่เลือกสรรแล้ว ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เหมาะสำหรับเส้นใยผ้าทุกชนิด

dry-off-3kg

DYE OFF
( ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสีตกใส่ผ้า )
เป็นผงสำหรับขจัดผ้าสีตกใส่ผ้าขาว สามารถใช้กับเส้นใยทุกชนิด ยกเว้นผ้าที่มีโลหะผสม (METALLICE FIBER) ผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ ในกรณีที่มีการฝอกผ้าก่อนด้วยสารฝอกขาว ต้องล้างออกให้หมดก่อนที่จะใช้ผงขจัดสีตก