-ตู้เก็บอาหารปรุงร้อนสำหรับงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบอุ่นอาหารให้ร้อนตลอดเวลามีระบบอุ่นร้อนแบบแห้งและชื้น ในตัวให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเก็บอาหารปรุงร้อนในลักษณะใด
-ระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital แสดงอุณหภูมิในตู้และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้มาตรฐาน HACCP พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ
-ปริมาตรจัดเก็บขนาดใหญ่เหมาะสำปรับถาด 2/1 GN หรือหิ้งตัวตู้มาพร้อมล้อเข็นที่ป้องกันการเอียงขณะเข็นพร้อมที่ล็อคกันไหล
-พัดลมเป่าลมร้อนจากล่างขึ้น บนกระจายความร้อนทั่วถึงสม่ำเสมอร้อนทันใจ
-ฉนวนโพลิยูรีเทนหุ้มตู้หนา 70 มม.
-ซีลยางฝาตู้แบบถุงลมสามชั้น ดูดติดด้วยแรงแม่เหล็กเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนและลดการใช้พลังงาน
-ช่องว่างด้านข้างในตู้เพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนกระแสอากาศทำให้ความร้อนกระจายทั่วตู้สม่ำเสมอ
-ชุดฮีทเตอร์กำเนิดความร้อนแบบสอดเข้าถอดทำความสะอาดง่ายถังน้ำสำหรับเพิ่มความชื้นลมร้อนถอดทำความสะอาดง่าย เติมน้ำแบบ Manual

-ประตูกระจกนิรภัย

-ตู้เก็บอาหารปรุงร้อนสำหรับงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบอุ่นอาหารให้ร้อนตลอดเวลามีระบบอุ่นร้อนแบบแห้งและชื้น ในตัวให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเก็บอาหารปรุงร้อนในลักษณะใด
-ระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital แสดงอุณหภูมิในตู้และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้มาตรฐาน HACCP พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ
-ปริมาตรจัดเก็บขนาดใหญ่เหมาะสำปรับถาด 2/1 GN หรือหิ้งตัวตู้มาพร้อมล้อเข็นที่ป้องกันการเอียงขณะเข็นพร้อมที่ล็อคกันไหล
-พัดลมเป่าลมร้อนจากล่างขึ้น บนกระจายความร้อนทั่วถึงสม่ำเสมอร้อนทันใจ
-ฉนวนโพลิยูรีเทนหุ้มตู้หนา 70 มม.
-ซีลยางฝาตู้แบบถุงลมสามชั้น ดูดติดด้วยแรงแม่เหล็กเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนและลดการใช้พลังงาน
-ช่องว่างด้านข้างในตู้เพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนกระแสอากาศทำให้ความร้อนกระจายทั่วตู้สม่ำเสมอ
-ชุดฮีทเตอร์กำเนิดความร้อนแบบสอดเข้าถอดทำความสะอาดง่ายถังน้ำสำหรับเพิ่มความชื้นลมร้อนถอดทำความสะอาดง่าย เติมน้ำแบบ Manual

-ประตูกระจกนิรภัย

-ตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว สำหรับงานจัดเลี้ยง

-ระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital และล้อเข็นได้มาตรฐาน HACCP

-ปริมาตรจัดเก็บขนาดใหญ่เหมาะสำหรับถาด 2/1 GN หรือหิ้งตะแกรงเคลือบพลาสติกปรับระดับได้
ตัวตู้เย็นทำความเย็นด้วยระบบหมุนเวียนลมเย็น
-ฉนวนโพลิยูรีเทนความหนาแน่น 40-42 กิโลกรัม/เมตร3 ฉีดขึ้นรูป
-ตัวถังภายในและภายนอกผลิตด้วยสแตนเลส

– ตู้เก็บอาหารปรุงร้อนสำหรับงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบอุ่นอาหารให้ร้อนตลอดเวลามีระบบอุ่นร้อนแบบแห้งและชื้น ในตัวให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเก็บอาหารปรุงร้อนในลักษณะใด
-ระบบควบคุมการทำงานแบบ Digital แสดงอุณหภูมิในตู้และอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้มาตรฐาน HACCP พร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ
-ปริมาตรจัดเก็บขนาดใหญ่เหมาะสำปรับถาด 2/1 GN หรือหิ้งตัวตู้มาพร้อมล้อเข็นที่ป้องกันการเอียงขณะเข็นพร้อมที่ล็อคกันไหล
-พัดลมเป่าลมร้อนจากล่างขึ้น บนกระจายความร้อนทั่วถึงสม่ำเสมอร้อนทันใจ
-ฉนวนโพลิยูรีเทนหุ้มตู้หนา 70 มม.
-ซีลยางฝาตู้แบบถุงลมสามชั้น ดูดติดด้วยแรงแม่เหล็กเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนและลดการใช้พลังงาน
-ช่องว่างด้านข้างในตู้เพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนกระแสอากาศทำให้ความร้อนกระจายทั่วตู้สม่ำเสมอ
-ชุดฮีทเตอร์กำเนิดความร้อนแบบสอดเข้าถอดทำความสะอาดง่ายถังน้ำสำหรับเพิ่มความชื้นลมร้อนถอดทำความสะอาดง่ายเติมน้ำแบบ Manual

-ประตูกระจกนิรภัย

การตรวจสอบความสะอาดด้วยเครื่องและชุดตรวจสอบความสะอาด