กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านซักรีด
บริษัท เริ่มต้นการเป็นผู้นำตลาดจากสินค้าด้านซักรีด ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งในด้านพัฒนาสินค้าและการใช้เทคโนโลยี นอกเหลือไปจากการให้บริการด้านเทคนิคที่ดีที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นจากลูกค้า
เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี พร้อมนำเสนอรางานผลการวิเคราะห์น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อการบำรุงรักษา เครื่องซักผ้า ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเติมน้ำยาซักรีดอัตโนมัติ โดยให้คำแนะนำปรึกษาในด้านเทคนิคต่างๆของการซักผ้า หรือเทคนิคในการใช้น้ำยาซักรีดเป็นต้น
ที่สำคัญ นอกเหนือจากการให้บริการ, การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วนของลูกค้าแล้ว สินค้าซักรีด สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล ยังสามารถแก้ไขปัญหาคราบสกปรกต่างๆ ของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟอกผ้าชนิดคลอรีน หรือออกซิเจน, น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาล้าผ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และการควบคุมคุณภาพอย่าเข้มงว

1.) HP Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีพิเศษสำหรับงานซักรีดโรงพยาบาล )

Detergent – HP
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า ได้รับการพัฒนามาใช้กับผ้าสกปรกทุกขนาด ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี เพราะไม่มีสารฟอกขาวเจือปน

Builder – HP
( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอตเฟต )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝัง แน่นให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วนในการขจัดสิ่ง สกปรกให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เหมาะสำหรับแผนกซักรีดที่ทันสมัย เช่น โรงแรม โรงพยาบาล

Bleach – HP
( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกขาว เป็นสาร อินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้ความขาวแก่เนื้อผ้า พร้อมกับให้ความปลอดภัยต่อเส้นใยของผ้า แม้ผ่านการฟอกหลายครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น

Bleach-O-HP
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน )
เป็นผงฟอกผ้า่ชนิดพิเศษ ประกอบด้วยสารฟอกชนิดออกซิเจนที่ปลอดภัย ไม่ทำให้เส้นใยทุกชนิดเหลืองหรือเปื่อน แม้ผ่านการฟอกหลายครั้ง ใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและผ้าสี

Sour – HP
( ผงล้างผ้า )
เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดคลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานยิ่่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

Soft – HP
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใส่สบาย ผ้าไม่ลืบติดตัว ช่วยให้รีดเรียบและผ้าจะคงรูปอยู่นาน เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด

2.) 3 in 1 Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีัซักรีดพิเศษสำหรับ โรงพยาบาล, โรงซักอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม )
la1-120x170

Liquid Alkaline LA1
( น้ำยาเสริมด่าง ปราศจากสารฟอสเฟต )
น้ำำยาเสริมด่างประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องป้อนน้ำยาเข้าเครื่องซักผ้า สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาวและผ้าสีได้ดี

ld1-120x170

Liquid Detergent LD1
( ผลิตภัณฑ์ซักผ้าใช้กับเครื่อง )
เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยขจัดคราบไขมัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและสี

ld2-120x170

Liquid Detergent LD2
( น้ำยาซักผ้าใช้กับเครื่อง )
เป็นน้ำยาซักผ้า ที่ปราศจากสารฟอสเฟต มี ส่่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวที่ช่วย
ขจัดคราบไขมันและมีตัวทำละลายซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ดีกับ
เนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสี

fl3-120x170

FL3-Chlorine Bleach
( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว )
เป็นน้ำยาที่ใช้ขจัดคราบเลือดในผ้าขาวและฆ่าเชื้อประเภทคลอรีน มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว

lb2-120x170

LB2-Oxygen Bleach
( ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวและผ้าสี )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฟอกผ้า ชนิดออกซิเจนมีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบ ช่วยให้ผ้าขาวและผ้าสีดูสดใสขึ้น

ls3-120x170

Liquid Sour LS3
( น้ำยาล้างเคมีตกค้างบนผ้าและล้างสนิม )
เป็นน้ำยาล้างเคมีที่ตกค้างบนผ้ารวมทั้งสนิมเหล็กในผ้า และทำการปรับสภาพจากด่างให้เป็นกลางบนเส้นใย เพื่อถนอมเนื้อผ้า ทำให้อายุการใช้งานมากขึ้น ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและสี

degreaser-k

Degreaser – K
( น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า )
เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบไขมันและน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับใช้ในการซักผ้าชุดพนักงานในโรงงานที่มีความสกปรกจากน้ำมันหรือไขมันค่อนข้างสูง เช่น โรงแปรรูปอาหาร หรือ
โรงงานประกอบเครื่องจักรเป็นต้น และสามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

lf4

LF4
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่ม ช่วยถนอมและปรับสภาพผ้าให้นุ่มฟู สวมใ่ส่สบาย ไม่ลีบติดตัว ช่วยให้รีดเรียบง่ายและคงรูปอยู่นาน เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด

3.) AL Set ( ผลิตภัณฑ์เคมีซักรีดพิเศษ สำหรับ โรงซัก, โรงงานชำแหละ และแปรรูปอาหาร )

AL – Detergent
( ผงซักฟอกใช้กับเครื่อง มอก.78-2545 )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรบขจัดคราบสกปรกออกจากผ้า ได้ัรับการพัฒนามาใช้กับผ้าสกปรกทุกขนาดใช้ได้ทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะสำหรับผ้าขาวและผ้าสีเพราะไม่มีสารฟอกขาวและเจือปน

AL – Builder
( ผงเสริมด่างปราศจากสารฟอสเฟต )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมด่าง ช่วยขจัดคราบฝังแน่นให้ออกจากเนื้อผ้า ช่วยในการขจัดสิ่งสกปรกให้ออกจากเนื้อผ้าโดยง่าย ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี เพมาะสำหรับแผนกซักรีดที่ทันสมัย เช่นโรงแรม โรงซัก โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

AL – Chlorine – Bleach
( ผงฟอกผ้าขาว ชนิดคลอรีน )
เป็นผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการฟอกผ้าขาว เป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผ้าขาวทุกชนิด ให้ความขาวแก่เนื้อผ้าพร้อมกับความปลอดภัยต่อเส้นใยของผา แม้ผ่านการฟอกมาหลายครั้ง ใช้ได้กับผ้าฝ้ายเท่านั้น

AL – Oxygent Bleach
( ผงฟอกผ้าขาวและผ้าสี ชนิดออกซิเจน )
เป็นผลิตภัณฑ์ผงฟอกขาวชนิดพิเศษประกอบด้วยสารฟอกชนิดออกซิเจนปลอดภัย ไม่ทำให้เส้นใยทุกชนิดเหลืองหรือเปื่อย แม้ผ่านการฟอกมาแล้วหลายครั้ง ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Sour
( ผงล้างผ้า )
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างผ้า สามารถขจัดคลอรีนที่ตกค้างบนเนื้อผ้าให้มีสภาพเป็นกลางช่วยยืดอายุการใช้งานของเนื้อผ้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น ใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล

AL – D – Rust
( ผงล้างผ้าและกำจัดสนิม )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขจัดสารเคมีตกค้างบนผ้า รวมทั้งขจัดคราบสกปรก และสนิมเหล็กออกจากเนื้อผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ปลอดภัยต่อผ้าทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Degreaser
( น้ำยาขจัดคราบไขมันบนผ้า )
เป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบไขมันและน้ำมันออกจากเนื้อผ้าทุกชนิด เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงแรม และชุดพนักงานในโรงแรม ใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสี

AL – Detergent – B
( น้ำยาซักผ้าไร้ด่าง )
เป็นน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มความสดใส ช่วยถนอมสีและเส้นใยที่ละเอียดอ่อนไม่ทำให้ผ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว ช่วยถนอมมือขณะซัก เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องการการถนอม เช่น ผ้าไหม เสื้อผ้าเด็กอ่อน เป็นต้น

AL – Soft
( น้ำยาปรับผ้านุ่ม )
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรรับปรับผ้านุ่ม สูตรพิเศษช่วยถนอมและปรับเส้นใยผ้า ให้นุ่มฟูกว่่าเดิมสวมใส่สบาย เนื้อผ้าไม่ลีบติดตัว ช่วยให้ผ้ารีดง่ายคงรูปนาน สีไม่ซีด เหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด